Place: Galéria Jána Koniarka, Synagogue status quo ante – Centrum súčasného umenia, Trnava

Curator: Dominika Chrzanová

Duration: 11. 04. – 26. 05. 2019

Artist: Jozef Pilat

Výstava mladého výtvarníka Jozefa Piláta prezentuje objekty, priestorové inštalácie, maľby a video inštalácie, ktoré vznikli počas obdobia štúdia na Akadémii výtvarných umení vo Varšave, a to najmä v umelcovom ateliéri a v intraviláne Šuňavy. Námetmi a spájajúcimi prvkami celej výstavy je drevo a les, čo je možné čítať už priamo z názvu výstavy, ktorý je kombináciou dvoch slov. Prvým je náznak pomenovania rodnej obce a druhým anglické slovo Wood, v preklade drevo. Okrem toho má v Pilátovej tvorbe najväčšie zastúpenie príroda a prírodné cykly.

Šuňava je drobná obec ležiaca pod Vysokými Tatrami obklopená lesmi, ktoré šumia a dýchajú. Poryvy vetra v korunách stromov so sebou prinášajú šelest lístia, ktorý tieto lesy oživuje a prihovára sa nám tajným jazykom. Tu kedysi rástol smrekový háj, ktorý padol za obeť nelegálnemu výrobu. Tieto smreky dávno zasadil umelcov pradedo a desaťročia patrili rodine Pilátovej. Po dlhých súdnych procesoch, ktoré sa zdali byť nekonečné a beznádejné, sa rodine podarilo drevo získať spať, avšak už len v podobe narezaných dosiek, ktoré sa autor rozhodol vo svojej tvorbe dlhodobo využívať.

Ústrednými prácami výstavy sú dve priestorové inštalácie umiestnené v hlavnej lodi, ktoré priamo súvisia s nelegálne vyrúbaným smrekovým hájom. Narezané dosky, ktoré sa vrátili domov, autor využil pri tvorbe svojich objektov nazvaných Mimézis. Za pomoci techniky drevorytu autor otláčal letokruhy dreva na dlhé pásy netkanej textílie a tie následnej poukladal do radiálneho tvaru, čím vznikli valcovité objekty, tvarom a teraz už aj kresbou pripomínajúce stromy. Takýmto gestom boli smreky metaforicky oživené a sformované do svojej pôvodnej podoby.

Okrem dreva či lesa je námetom Pilátových prác aj večný cyklus v prírode. Ten nachádzame prezentovaný najmä v projekte LUNA, ktorý je umiestnený na poschodí a vizuálne nadväzuje na sériu Mimézis. Sústreďuje sa na reflektovanie svetla, jeho prirodzeného lomu a cestu rôznymi prostrediami. Z pôvodných malieb neskôr plynule vyústil do tvorby virtuálneho prostredia. Prechádzka takýmto umelo vytvoreným svetom prináša pocity neistoty a testuje limity našich zmyslov a orientácie a aj to je povahou umelcovej tvorby.

Posledným je priestor vo vežiach synagógy, kde sú prezentované landartové video inštalácie a tiež objekt-obraz organických tvarov napodobňujúci rast v prírode.

Výstava ŠuňaWood sa okrem prezentácie autorovej tvorby explicitne a kriticky vyslovuje k momentálnemu alarmujúcemu stavu slovenských lesov a nelegálnych výrubov, ktoré sa na našom území dejú a toho, ako sme sa stali len nemými svedkami tohto aktu.
V rokoch 2013 – 2018 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Varšave na Fakulte maľby, kde navštevoval ateliér pod vedením prof. Wojciecha Zubalu. V poslednom ročníku sa rozhodol zmeniť svoju špecializáciu na Umenie vo verejnom priestore pod vedením prof. Miroslava Duchowskeho a v roku 2018 získal titul Mgr. art. Počas štúdiu absolvoval výmenný študijný pobyt na Univerzite umení v Berlíne, kde navštevoval Fakultu maľby v ateliéri prof. Valeria Favré. V rokoch 2015 / 2016 získal grant Talenty novej Európy a v 2016 čestné uznanie v Celopoľskej študentskej súťaži – Ulica Themersonów. O rok na to v 2017 si odniesol Štipendium ministra kultúry a kultúrneho dedičstva v Poľsku.

SHARE: